HR-partneri


Hoitaako HR / henkilöstöön liittyviä tehtäviä yrityksessäsi ”joku” oman toimensa
ohella? Onko HR yrityksellesi vain työsopimuksen tekijä tai palkanlaskija? Nyt on aika ottaa askel Peremmälle ja siirtyä seuraavaan vaiheeseen yrityksessäsi.


HR-partneri tukee yritystäsi toimimaan johdonmukaisesti ja
tasapuolisesti työntekijöiden kanssa. HR-partneri on alansa ammattilainen, joka
huolehtii yrityksesi lakisääteiset velvoitteet ja nostaa yrityksesi seuraavalle
tasolle.


HR-prosesseja on iso liuta muitakin kuin työsopimukset, esimerkiksi:

 • Henkilöstösuunnitelma ja koulutussuunnitelma / Henkilöstön kehittämissuunnitelma
 • Tasa-arvosuunnitelma
 • Yhteistoiminta luottamusmiesten kanssa
 • Yhteistoimintavelvoitteet
 • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma
 • Työajanseuranta
 • Henkilöstön tyytyväisyyden mittaaminen, seuranta ja toimenpiteissä tukeminen
 • Työsuhteen elinkaaren seuranta ja tuki niin työntekijälle kuin esimiehille
 • Rekrytoinnit
 • Varhaisen välittämisen malli
 • Esimiesten kouluttaminen ja tukeminen
 • Johdon sparraus
 • Työhyvinvointiin liittyvät seurannat ja toimenpiteissä tukeminen
 • Palkkausjärjestelmät
 • Esimiesten tuki kehityskeskusteluissa ja kurinpidollisissa toimenpiteissä
 • Yhteistyö työterveyshuollon, eläkeyhtiön ja henkilöstöryhmien kanssa
 • Työhönpaluun tuki pitkien sairaslomien jälkeen
 • Työsuojelun toimintaohjelmat
 • Muutostilanteiden hallinta


Asiantuntijanne:

Katjan kokemus 3 vuotta rehtorina, 3 vuotta johdon valmentajana ja 4 vuotta henkilöstöjohtajana tukee edellä kuvattujen prosessien toteuttamista erilaisissa
toimintaympäristöissä. Ihmisten ymmärtäminen niin yksilö- kuin yhteisötasolla
on Katjan koulutuksen ja kokemuksen puolesta osaamisen vahvinta ydintä. Sen
valjastaminen yrityksesi käyttöön vapauttaa muiden osaajien aikaa toisiin tehtäviin.


Peremmälle Oy tuottaa myös johdon konsultointia, esimieskoulutuksia, työyhteisökoulutuksia ja työhyvinvointipäivien sisältöjä.