Työnohjaus ja coaching


"Katjan tarjoama työnohjaus on ollut asiantuntevaa ja monipuolista. Työnohjaukseen on ollut mukava mennä joka kerta, kun tietää, että voi puhua asioista luottamuksellisesti ja avoimesti.

Työnohjauksen tyyli on ollut rohkaisevaa, motivoivaa ja auttanut näkemään asioita eri näkökulmista. Uusia oivalluksia on tullut paljon yhdessä ja työnohjaus on auttanut löytämään mieltä askarruttavien ongelmien juurisyitä ja ratkaisuja. Katjan kuuntelutaito ja hyvin asetettujen kysymysten kautta keskustelu on huippuluokkaa.

Voin lämpimästi suositella Katjan työnohjausta ja valmennusta kaikille."


Kun työssä ja työpaikalla on kasvun varaa, auttaa työnohjaus ja coaching käsittelemäään tilanteita, ymmärtämään ja kehittämään sekä omaa että koko organisaation toimintaa.

Peremmälle työnohjaus ja coaching on monitieteinen, useista viitekehyksistä toteutettava yksilöllinen prosessi. Ohjausprosessi koostuu useista tapaamisista, joissa työnantajan ja työntekijän tavoitteet määrittävät suunnan. Tapaamiset toteutetaan 1-3 viikon välein. Suosituksena on 90 minuutin tapaamiset, jotta asiassa päästään riittävän syvälle.

Työskentelytavat sovitetaan asiakkaan tarpeisiin. Yleisimmin käytetyt menetelmät ovat keskustelun lisäksi Fabula-malli, mallintaminen, visualisointi, aikajanatyöskentely ja teorian tarkastelu.

Peremmälle tarjoaman työnohjauksen takana on CSLE-koulutus, joka tarkoittaa johdon ja esimiestyön työnohjaajan ja coachin pätevyyttä. Työnohjaukseen ammennetaan kokemustietoa eri toimialoilta sekä aiemmista johtotehtävistä. Katso yhteystietojen alta yrittäjäesittely, referenssit pyydettäessä.

Teoreettinen viitekehys on Peremmälle työnohjauksessa ja coachingissa monitieteinen. Asiakkaan tarve ja kulloinkin käsiteltävää asiaa voidaan lähestyä ratkaisukeskeisestä, yhteisödynaamisesta, konnektiiviisesta, sosiokonstruktivistisesta, systeemisestä tai narratiivisesta näkökulmasta.

Peremmälle on Story ry:n jäsen.